RULE SBOBET

RULE SBOBET

RULE SBOBET ว่าด้วยเรื่องของกฎกติกามารยาทในการใช้บริการณ์เพื่อให้เป็นที่ตกลงและรู้กัน ของสิ่งที่ท่านลูกค้าควรและไม่ควรการกระทำ เพื่อผลประโยชน์โดยสูงสุดของท่านลูกค้าเองครับ

1. การเล่น betting ทุกรายการ รวมถึงรายการ live เป็นรายการที่ท่านต้องศึกษาและตรวจสอบข้อมูลมา อย่างดี และถือว่าเต็มใจ ในทุกๆรายการที่ได้กด betting ไป จึงไม่สามารถใช้เหตุผลอื่นใดนำมาอ้างเพื่อคืนเงินในทุกกรณี
2. เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลสมาชิกต้องเปลี่ยน password ทุกเดือน (ตัวเลข หรือ ตัวอักษร 6 หลักขึ้นไป) ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากมีผู้อื่นเขาไปใช้ใน user ของท่าน
3. ในทุกรายการ betting จะถือว่าเจ้าของ username เป็นผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว
4. สมาชิกต้องทราบ กฎ-กติกา ของเว็บไซด์ที่ร่วมสนุก โดยสามารถอ่านได้ที่หน้าเว็บไซด์ที่ท่านร่วมสนุก โดยทีมงานจะถือว่าสมาชิกได้รับรู้ กฎ – กติกา ของเว็บนั้นๆโดยสมบูรณ์แล้ว
5. หากมีข้อผิดพลาด การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
กฎทั่วๆไป
1. ลูกค้าที่เข้ามาร่วมการเดิมพันกับ sbobet-Onlineจะต้องแน่ใจว่า ประเทศ ของท่านยอมรับการพนันเช่นนี้ หรือไม่และเราจะไม่รับผิดชอบใดๆเลย
2. sbobet-Online จะรับการเดิมพันจากลูกค้าที่มีอายุมากกกว่า 18 ปี ปีขึ้นไป SBOBET-Onlineขอสงวนสิทธิสำหรับบุคคลที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ และทางเราสามารถยกเลิกการเดิมพันของท่านได้
3. การส่งข้อมูลเป็นหน้าที่ที่คุณจะต้องส่งข้อมูลที่ถูกต้องเท่านั้น ทางเราจึงจะจ่ายเงินให้
4. ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องเก็บ user name และรายละเอียดต่างๆที่สำคัญ ในกรณีที่ลูกค้าไม่แน่ใจ หรือไม่มั่นใจว่าจะโดนแฮ็คข้อมูล ให้รีบแจ้งทาง call center ทันที
5. ลูกค้าจะต้อง check ยอดเงินใน account ตลอดเวลาที่ log-on เข้าสู่ sbobet-Online ทุกครั้งถ้ามีอะไรเกิดขึ้นต่อ account SBOBET-Online
6. sbobet-Online ขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการเดิมพันใดๆ โดยไม่ต้องมีเหตุผล
7. sbobet-Online ขอสงวนสิทธิ์ในการปิด account ของลูกค้าและ account ของลุกค้าได้ตลอดเวลา รวมทั้งคืนเงิน account โดยไม่ต้องอธิบายใดๆ
8. sbobet-Online ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดเว็บไซต์ชั่วคราวได้ และการเดิมพันที่เข้ามาในช่วงนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ
9. sbobet-Online ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันเวลาใกล้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงินก็จะถูกคืนไปยัง account ของลูกค้า และเงินเดิมพันที่ถูกจ่ายออกไป ถ้ามีการผิดพลาดใดๆ sbobet-Online ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัล
10. sbobet-Online จะ ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดตัวอุปกรณ์หรือการสื่อสารใดๆ ที่ส่งผลต่อการเดิมพัน เมือการเดิมพันนั้นมีการวางเดิมพันไปแล้ว
11. ทุกๆ การเดิมพันเราจ่ายเงินเดิมพันสูงสุด 1 ล้านบาท ต่อตั๋ว 1 ใบ

For betting to various games, the rules and regulations determined by the website owners must be followed with the exclusive rights from such website to manage on any problem. Anyhow, in case of doubt and any problem, you can contact us via Call Center for 24 hr., so that our teamwork shall provide information, explain your inquiries and cooperate to solve those problems with all customers.

Any person has transferred your money to pay with us already, we serve our right to withdraw for most cases; except the games are played with us completely the amount of money you have transferred, such as you have deposit 1000 Baht, so you have to bet at least 1000 Baht first, then you will have your right to withdraw your capital with profit without realizing to the total money you earned, lost. Anyhow, in order to misuse or account from our objectives and to protect defraud.

Any error transaction occurred, the customer just inform us every time of error occurred, in order to solve such error correctly. For any error fails to inform us, we serve our right not to pay any money for most cases.

***Counter unfair betting***

Since, at present the programs assisting playing the bet are increasing greatly, so our website wishes to announce on our standing point to counter the unfair betting by seizing the capital deposited to play and also refuse to pay the total money occurring from the results of losing and winning with unfair betting in whole amount. Anyhow, the decision from original website shall be definitely, and our website serves our right to such decisions in most cases.

The supreme bet website with maximum safety, with more than 20 year experience on casino operating, today we are ready to serve you, to provide you with online service, at your home, with the most trustworthiness from various leading and world class websites granting us as Super Senior. With our stable financial status at the top level to ensure you to be taken care at the best, fastest, surest level in order for you maximum satisfactory as the members.

Anyhow, you can contact and visit our casino everyday whether casino and online section in order to ensure your membership with us. For interested person to join our business, please do not hesitate to contact us to receive the most suitable, worthwhile and the best for you.